Back to top
Vorheriges Produkt
Nächstes Produkt
03

Faltenfilter

Faltenfilter ECP-Serie, R-Serie

Faltenfilter
Technische Daten ECP-Serie

Multi Akkordion Item

 • Filtertyp: Oberflächenfilter
 • Filteraufbau: Faltenfilter
 • Endkappenausführung: DOE (Vinyl)
 • Stützkern: PP
 • Filtermaterial: harzimprägnierte Zellulose + Polyester
 • Temperatur: 4,4 - 51,7 °C

Filterkerzen Sediment Faltenfilter

  ECP (Ø=67 mm) ECP BigBlue (Ø=114 mm)
Filterlänge Zoll 20 20
Filterlänge mm 248 508 248 508
Filterfeinheit µm Artikelnummern
1 255481-43 255485-43 255489-43 255493-43
5 255482-43 255486-43 255490-43 255494-43
20 255483-43 255487-43 255491-43 255495-43
50 255484-43 255488-43 255492-43 255496-43
Technische Daten R-Serie

Multi Akkordion Item

 • Filtertyp: Oberflächenfilter
 • Filteraufbau: Faltenfilter
 • Endkappenausführung: DOE (Vinyl)
 • Stützkern: PP
 • Filtermaterial: Polyester
 • Temperatur: 4,4 - 51,7 °C

Filterkerzen Sediment Faltenfilter

  R (Ø=67 mm) R BigBlue (Ø=114 mm)
Filterlänge Zoll 4⅞ 20 20
Filterlänge mm 124 248 508 248 508
Filterfeinheit µm Artikelnummern
30 155031-43 155017-43 155416-43 155101-43 155430-43
50 N/A 155038-43 N/A 155053-43 N/A